Giới thiệu về Alipay

Chức năng chính Alipay là:

  1. Yu’e Bao được hỗ trợ, và tài chính có thể xem xét bất cứ lúc nào;
  2. Hỗ trợ các mối quan hệ kịch bản khác nhau, nhóm chat và bồi thường sẽ thuận tiện hơn.
  3. cung cấp dịch vụ sống địa phương và giảm giá khi mua hóa đơn;
  4. Xây dựng tài khoản gia đình cho cha mẹ trẻ em.
  5. Ho vấn hóa đơn, tài khoản và thông tin hậu cần bất cứ lúc nào,
  6. Miễn phí vận chuyển liên ngân hàng, chi phí thẻ tín dụng, nạp đầy đủ và thanh toán các công ty khác;
  7. Thông minh gởi lại những thông tin về thẻ tín dụng, tiền trả, thuế và phiếu của thẻ.

Công ty Alipay dưới tài chính có một mạng lưới sinh hoạt với 52.0 triệu người dùng tên thật. Alipay đã phát triển thành một trung tâm mở, gồm tiền, mạng sống, các dịch vụ chính phủ, mạng xã hội, tài chính, bảo hiểm, phúc lợi xã hội và các viễn cảnh và các công nghiệp khác.

Ngoài việc cung cấp chi phí thuận lợi, chuyển nhượng, thu thập và các chức năng cơ bản khác, nó cũng có thể nhanh chóng hoàn tất chi phí thẻ tín dụng, điện thoại, nước, điện và than. Nhờ một robot giọng nói thông minh, bạn có thể đạt đến hàng trăm dịch vụ sinh hoạt trong một bước. còn dễ dàng quản lý tiền và tích lũy nợ. Nó bao gồm các quốc gia và các vùng ngoại trừ Trung Quốc. Xác thực tên thật cần thiết cho người dùng để sử dụng dịch vụ thanh to án. Sau khi tên thật xác thực, người dùng có thể mở cửa hàng trên Taobao, thêm dịch vụ thanh toán, và quan trọng hơn, giúp tăng an ninh của tài khoản. Xác thực tên thật cần kiểm tra thông tin danh tính của thành viên và thông tin tài khoản ngân hàng cùng lúc.

qua Alipay, các quỹ được chuyển từ các thẻ ngân hàng cá nhân đến Alipay, rồi từ Alipay đến Anh’ebao, và anh’ebao đầu tư vào các quỹ tiền; Tiền thường được chuyển từ thẻ ngân hàng cá nhân đến quỹ tiền. Nói cách khác, vì tồn tại của Alipay, yuca’eba đã phá hủy vòng tuần hoàn của hệ thống ngân hàng từ thẻ cá nhân tới các ngân hàng bảo hộ dành cho quỹ tiền. sẽ có nguy cơ gây ra cho quỹ của khách hàng.

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 0972 031 889